Præfabrikerede børneinstitutioner i modulbyggeri til Funder og Balle

De præfabrikerede børneinstitutioner i modulbyggeri bygget i Funder og Balle er et vellykket møde mellem design, arkitektur og præfabrikeret modulbyggeri i træ.

illustration af udendørsarealet ved institutionerne
Præfabrikeret børneinstitutioner til Funder og Balle

Daginstitutioner til Funder og Balle

De to børnehuse til Funder og Balle er i koncept, form, funktion og arkitektur henblik på at favne et højt ambitionsniveau. Husene og deres omgivende arealer skal danne nytænkende, inspirerende og demokratiske rammer for både børn, ansatte og det omgivende samfund. Samt inspirere til et øget samspil med og brug af natur og uderum. I husene findes, såvel inde som ude, rumlige variationer med plads til både fælleskab og individuel fordybelse. Det er understreges af materialevalg, farver og skala. Læs omtalen her.

Arkitektur understøtter egenskaberne for præfabrikation

“Målet er at skabe børnehuse, som bliver nytænkende, inspirerende og kvalitetsfulde rammer for børnene. Der skal være fokus på dannelse og læring”. Samtidig er arkitekturen med til at understøtte; at der bliver taget hånd om de børn, der måske har brug for ekstra ro. “Hjerterummet” er et eksempel, for nogle børn kan det virke meget stort og uoverskueligt. I den forbindelse er der etableret nicher, som med sin møblering og farve giver en hule-agtig stemning og skaber et lille overskueligt rum. Der er evident for, at naturens farver giver en følelse af velvære for både børn og voksne. Derfor er naturens farver inviteret ind i huset. I hjerterummet vil den grønne farve gøre sit til at alle føler sig velkomne og får følelsen af, at her er rart at være. Nicher og farvevalg er eksempler på de arkitektur- og designvalg der er taget for at gøre børnehusene til et sted for alle.

Arkitektur og materialer

Den gennemgående primære materiale-pallette er træ og tilsvarende naturlige materialer; facaderne beklædes med et lodret profil med en indbygget designmæssig variation for netop at markere de forskellige bygningsvolumener. Facaderne leveres i en komposition af varmebehandlet træ i sin naturlige farve hhv. beklædning i en rolig og afdæmpet grøn farve. Alt i alt en materiale-pallette; som medvirker til at understrege ønsket om at styrke forbindelsen mellem inde og ude – mellem arkitektur og natur.

Børneinstitutioner i modulbyggeri har mange fordele

De præfabrikerede børneinstitutioner i modulbyggeri er født som flytbart og skalérbart byggeri og giver en lang lettere tilgang til ændringer, udvidelser og i yderste konsekvens også flytning af dele af eller hele bygningen. En helt ny tilgang til tanken om og muligheden for at kunne kapacitetstilpasse, ændre og tilpasse det konkrete behov. Det præfabrikerede byggeri i træ er en både effektiv, sikker og bæredygtig konstruktionsmetode, som garanterer det samlede projekts høje kvalitet i såvel konstruktion som finish. Der bygges under sikrede forhold for alle de involverede håndværkere, ligesom materialer og konstruktioner er beskyttet mod vind og vejr.

Klik her for at se flere børneinstitutioner vi har opført.