Vores adfærdskodeks – ESG & CSR-politik

Adfærdskodes ABC Pavilloner A/S & Concept Living A/S by abc

Ansvarlig adfærd og sund fornuft - ja tak!

Vi har som virksomhed; et ansvar og en forpligtelse til at opføre os professionelt, retfærdig og med integritet i alle vores aktiviteter. Fra forretning til arbejds- og miljøforhold samt menneskerettigheder. For os er ordentlighed og moral til hver en tid en del af måden, vi driver forretning på. Vi ser med stor alvor på overholdelse af loven, etisk adfærd og ærlighed i forhold til vores medarbejdere, kunder, leverandører, konkurrenter og samfundet.

ESG concept of environmental, social, and governance. crystal globe with an ESG icon around it.The idea for sustainable organizational development. ​account the environment, society,

ESG i fokus - vores bæredygtighedsforpligtelse

Dansk ABC Holding ApS er dybt engageret i bæredygtighed, og vi ved, at handlinger og målbare resultater er afgørende. Vi har integreret principper for miljøvenlighed, social ansvarlighed og effektiv ledelse i vores arbejde med modulært byggeri.

Vores fokus har altid været på, at byggeri skal kunne skilles ad og bruges igen, eller at de enkelte materialer skal genbruges eller genanvendes.

Vi arbejder målrettet på at nedbringe vores samlede CO₂ - aftryk og aftrykket pr. m² for hvert enkelt modul gennem livscyklusanalyse (LCA). Desuden har vi implementeret tiltag for skånsomhed og ergonomi i vores produktionsprocesser.

Vores Bæredygtighedsleder styrer vores systematiske indsats for bæredygtighed og har fastsat klare mål. Vores ESG-opgørelse er frivillig og indeholder data fra vores fokuserede tiltag.

CSR ABC Pavilloner A/S & Concept Living A/S by abc

CSR-politik - vores ansvar

CSR for os handler om anstændighed, ansvarlighed og rummelighed. At vi tager samfundsansvar og socialt engagement. Drage omtanke samt omsorg for vores medmennesker plus miljø i tanke og handling. Kort sagt, at vi opfører os ordentligt.

Vi arbejder derfor med:
- Mentorordning
- Integration
- Fleksjob, for at skabe tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed skabe sociale relationer
- Uddanne lærlinge så fremtiden generationer af faguddannet håndværkere er sikret
- Seniorpolitik, arbejdstilpasning efter ønske for at fastholde en god arbejdskraft
- Arbejdsmiljø & sikkerhed (tryghed & trivsel, det skal være rart at gå på arbejde)

Det medfører:
- Vi er lokalt engageret - men vi er også nationalt perspektiveret
- Vi udvikler
- Vi sætter krav
- Vi passer på hinanden
- Vi tænker på miljøet