Vores adfærdskodeks & CSR-politik

Ansvarlig adfærd og sund fornuft - ja tak!

Vi har som virksomhed; et ansvar og en forpligtelse til at opføre os professionelt, retfærdig og med integritet i alle vores aktiviteter. Fra forretning til arbejds- og miljøforhold samt menneskerettigheder. For os er ordentlighed og moral til hver en tid en del af måden, vi driver forretning på. Vi ser med stor alvor på overholdelse af loven, etisk adfærd og ærlighed i forhold til vores medarbejdere, kunder, leverandører, konkurrenter og samfundet.

CSR-ABC-Pavilloner-&-Concept-Living

CSR-politik - vores ansvar

CSR for os handler om anstændighed, ansvarlighed og rummelighed. At vi tager samfundsansvar og socialt engagement. Drager omtanke samt omsorg for vores medmennesker plus miljø i tanke og handling. Kort sagt, at vi opfører os ordentligt.

Vi arbejder derfor med:
- Mentorordning
- Integration
- Fleksjob, for at skabe tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed skabe sociale relationer
- Uddanne lærlinge så fremtiden generationer af faguddannet håndværkere er sikret
- Seniorpolitik, arbejdstilpasning efter ønske for at fastholde en god arbejdskraft
- Arbejdsmiljø & sikkerhed (tryghed & trivsel, det skal være rart at gå på arbejde

Det medfører:
- Vi er lokalt engageret - men vi er også nationalt perspektiveret
- Vi udvikler
- Vi sætter krav
- Vi passer på hinanden
- Vi tænker på miljøet