FN’s 17 verdensmål

FN,s verdensmål | ABC Pavilloner | Concept Living A/S by abc

Concept Livings målsætning for bæredygtig udvikling

Concept Living A/S by abc samt vores søsterselskaber støtter op om klimamålene samt en fremadrettet nødvendighed for reducering af vores alt for store negative påvirkning på naturen og miljøet. Vi er kommet langt, men arbejder konstant videre for at forbedre vores forbrug af klodens ressourcer.

Vores klimareduktion 2019 - 2025

Hos Dansk ABC Holding ApS vil mindske vores klimabelastning med minimum 50% – “Og det vil vi holdes op på”.

Vi støtter FN’s 17 verdensmål

Alle FN’s 17 verdensmål er vigtige, det skal der ikke sættes spørgsmålstegn ved. Vi skal alle trække et læs, for at vi kan forbedre de massive økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer i verden. Derfor arbejder vi i princippet på alle målene men har den største fokus på sundhed og trivsel, anstændige jobs og økonomisk vækst, bæredygtige byer og lokalsamfund, ansvarligt forbrug og produktion. Definitionen af målene er taget fra verdensmaalene.dk, som er den officielle danske hjemmeside.

Verdensmål for sundhed og trivsel​

Vi støtter verdensmål 3 om at fremme trivslen for alle aldersgrupper for at sikre et sund og godt liv for alle.

  • Vores produktion er indrettet, så arbejdet ergonomisk er skånsom for vores håndværkere
  • Igennem vores valg af materialer bidrages til et sundt indeklima for brugerne af vores moduler

Verdensmål for bæredygtig energi

Vi støtter verdensmål 7 om at sikre adgang til pålidelig, moderne og bæredygtig energi for alle.

For at øge andelen af denne energi, producerer vi kun med 100% grøn strøm fra dansk vedvarende energi. . Dette er samtidig med til at støtte den grønne omstilling, da det betyder, at vi køber CO2-neutral og holdbar vindenergi.

Verdensmål for anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi støtter verdensmål 8 om at fremme bæredygtig, inklusiv og vedvarende økonomisk vækst, hvor beskæftigelsen produktiv og der er sikret anstændigt arbejde til alle.

  • Vores materialevalg skal sikre gode forhold gennem hele leverandørkæden ned til skovhuggeren der dyrker og fælder træerne
  • Vi arbejder på en model, der giver dig som kunde et bæredygtigt valg og økonomisk vækst til vores forretning

Verdensmål for bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi støtter verdensmål 11 om at byer, lokalsamfund og bosættelser skal være bæredygtige, robuste, inkluderende og sikre.

Vi gennemtænker og optimerer alle processer i både mængde og materialevalg ud fra et miljøvenligt perspektiv. Alle materialer der anvendes som konstruktionstræ og -plader er FSC-mærket. Vi fravælger samtidig alle ikke nødvendige kemikalier og miljøskadelige produkter som ikke kan bortskaffes uden negativ indvirkning på kloden og samfundet. Vi forarbejder ikke stoffer der er i fare-kode 0-1 eller derover, og vi arbejder kun med produkter der er nedbrydelig i naturen. Vores moduler kan leveres som ISO 9001, 14001 samt 18001 enheder. Vores bygninger kan opføres certificeret som DNGB eller Svanemærket.

  • Vi fyrer selv med vores overskudstræ som varmekilde. Det sparer ca. 50% af CO2 aftrykket på driften
  • Vores udendørs områder i Engesvang har regnvandssø og 3000 m2 vildeng. Det bidrager til biodiversitet i lokalområdet

Verdensmål for forbrug og produktion

Vi støtter verdensmål 12 om at sørge for at vores produktionsformer og forbrug er bæredygtigt.

Dette gør vi f.eks. ved at sortere alt vores affald – både i produktionen, i administrationen og ude på byggepladsen.