Whistleblower-Politik

ABC-gruppens whistleblower-politik

1. Formål

Whistleblower-politik ABC-Gruppen. Denne whistleblowerpolitik gælder for ABC gruppens enheder. Denne politik har til formål at opfordre og støtte medarbejdere til at rapportere alvorlige bekymringer om ulovlige eller uetiske handlinger, der kan skade vores organisation, vores medarbejdere eller offentligheden.

2. Hvem er omfattet?

Denne politik gælder for alle nuværende og tidligere medarbejdere, herunder fuldtids-, deltids-, midlertidige medarbejder og praktikanter samt øvrige personer som er i kontakt med ABC Gruppen. Beskyttelsen gælder også for dem, der kan have lette whistleblowing, såsom kolleger og slægtninge, i en arbejdsrelateret sammenhæng.

3. Hvad er whistleblowing?

Whistleblowing er, når en medarbejder rapporterer mistanke om uregelmæssigheder, ulovlige aktiviteter eller uetisk adfærd inden for organisationen.

4. Hvad kan indberettes?

Forhold der vedrører overtrædelse af EU-rette, og som er omfattet af anvendelsesområdet for Europa Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-rette, og/eller øvrige alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold kan indberettes, forudsat at disse ikke specifikt er undtaget fra lov om beskyttelse af whistleblowere, jf. lovens §1.

Ved overtrædelser forstås i henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere, handlinger eller undladelser, der:

  • Er ulovlige eller udgør en alvorlig lovovertrædelse eller et i øvrigt alvorligt forhold, eller
  • Gør det muligt at omgå formålet med de regler, som henhører under lovens anvendelsesområde

Ulovlige og alvorlige forhold, der kan indberettes via whistleblowerordningen, er f.eks. oplysninger om:

  • Overtrædelse af strafbare forhold
  • Misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri og bestikkelse
  • Seksuel chikane og anden form for grov chikane

Ovenstående er alene eksempler. Hvis du er i tvivl, om din observation skal indberettes eller ej, så opfordre du til at gøre det. Alle henvendelser behandles.

Mindre alvorlige forhold som f.eks. samarbejdsvanskeligheder, mobning eller andre mindre forseelser skal ikke indberettes via whistleblowerordningen, men kan indberettes via de normale kommunikationsveje. Hvis sådanne forhold indberettes til whistleblowerordningen, vil indberetningen blive slettet, og du vil ikke blive gjort opmærksom herpå.

5. Hvordan rapporterer man?

Hvis du har en bekymring, skal du ind rapportere den elektronisk via online indberetning. Læs mere her.

6. Beskyttelse af whistleblowere

Vi forstår, at det kan være svært at rapportere en bekymring. Vi vil gøre vores bedste for at beskytte medarbejdere, der rapporterer bekymringer i god tro, fra gengældelse.

7. Behandling af rapporter

Vi vil anerkende modtagelsen af en whistleblower-rapport inden for syv dag. Vi vil give hurtig og passende feedback om rapporten under undersøgelsen. Vi vil afslutte undersøgelsen og give en endelig opfølgning inden for 90 dage efter indgivelsen af rapporten.

8. fortrolighed

Vi vil opretholde fortroligheden og sikkerheden i forbindelse med whistleblowing-rapporter og vil kun dele oplysningerne på et “behov for at vide”-grundlag.

9. Revision af politikken

Denne politik vil blive revideret årligt for at sikre, at den fortsat er relevant og effektiv. Læs den fulde whistleblower-politik her.

10. Spørgsmål

Alle spørgsmål om whistleblowerordningen kan rettes til Lene Facius på tlf. +45 4026 2630 eller e-mail: [email protected].