Praktisk anvendelse af LCA

Bæredygtighed i byggeriet

Concept er en virksomhed, hvor bæredygtighed er en integreret del af vores forretningsstrategi og daglige drift. Vi er stolte over at kunne knytte vores arbejde til fire centrale FN’s verdensmål: 3,8,11 og 12.

Vi har arbejdet med “Design for adskillelse” siden 2005. Dette princip betyder, at vores bygninger, uanset om de er midlertidige eller permanente, er designet til at kunne skilles ad igen.

Siden 2018 har vi haft et fokuseret arbejde på at reducere vores samlede CO2-aftryk. Vi har sat et ambitiøst mål om en reduktion på 50% frem mod 2025. Vi har kortlagt vores årlige samlede CO2- aftryk fra 2018 og frem, som omfatter følgende: Scope 1- materialer, Scope 2-intern drift og energi, og Scope 3-energi til udlejningsmoduler i drift.

En del af grundlaget for denne kortlægning var en LCA-beregning af et standardmodul. Beregningen viste, at vi kan bygge med en klimapåvirkning på kun 5 kg CO2/m2 for materialerne, hvilket er langt under kravet på 12 kg CO2/m2/år i BR18.

Vi er på forkant med de nye klimakrav i BR18 og arbejder aktivt med LCA-beregning. Vi bruger EPD’er og LCA-analyser til at vælge nye materialer og konstruktioner, og vi vælger kun nye materialer, der dokumenteret har et mindre CO2-aftryk end de gamle. Det er sådan, vi sikrer ægte bæredygtige valg.

Hos Concept er vi dedikerede til at skabe en mere bæredygtig fremtid gennem vores byggeri.