Terre des Homme Danmark – hjælp der gør en forskel

Terre des Homme Danmark er en humanitær organisation, der arbejder for at beskytte børns rettigheder og sikre deres sundhed, uddannelse og beskyttelse i udviklingsland. Organisationen blev grundlagt i 1960 og har siden da arbejdet for at bekæmpe fattigdom, slut og sygdomme blandt børn og deres familier i nogle af verdens fattigste og mest udsatte samfund.

Terre des Hommes Danmark har en bred vifte af projekter og programmer, der fokuserer på at beskytte børns rettigheder og fremme deres sundhed og velbefindende. Nogle af organisationens primære fokusområder inkluderer bekæmpelse af børnearbejde, beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb og vold, fremme af børns sundhed og ernæring samt sikring af børns adgang til uddannelse og beskæftigelse.

Organisationen samarbejder også med lokale partnere og samfund for at styrk deres evne til at beskytte og fremme børns rettigheder og skabe positive forandringer i deres samfund. Dette sker gennem kapacitetsopbygning, uddannelse og støtte til lokale organisationer og aktivister.

Hjælp til selvhjælp

Vi støtter 2 af projekterne i henholdsvis Tanzania og Sri Lanka.

I Sri Lanka er formålet med projektet at støtte døve børn i deres skolegang, og derved også at få en bedre fremtid. I Tanzania er formålet med projektet at hjælpe fattige og forældreløse børn, ved at give dem skolegang og et varmt måltid mad dagligt.

Projekterne i Terre des Hommes er en hjertesag for, og vi er meget glade for at kunne give vores bidrag til, at børn i nogle af verdens fattigste lande får hjælp til at kunne klare sig selv som voksne.

I 2020 modtog vores søsterselskab ABC Pavilloner A/S Terre des Hommes Danmarks CSR Award. Læs mere om Terre des Hommes

Terre des Homme Danmark er en organisation, der virkelig gør en forskel i menneskers liv. Deres arbejde er vigtigt for at beskytte børns rettigheder og give dem mulighed for at leve et sundt, sikkert og meningsfuldt liv.