Bæredygtighed

Bæredygtighed | ABC Pavilloner A/S | Concept Living A/S by abc

Bæredygtighed - det er sund fornuft

Miljøet, naturen og klimaet er en vigtig del af vores samfundsansvar. Som virksomhed arbejder vi for og på at minimere vores belastning på miljøet. Allerede i 2007 opførte vi den første svanemærkede bolig. Det var startskuddet til en grøn og bæredygtig miljøpolitik, hvilket har sat sine tydelige spor i virksomhedens DNA, når det kommer til vores produktionsmetoder.

“Vi har kun kloden til låns og skal aflevere den til de næste mange kommende generationer”

Vi anvender enten miljøcertificerede, FSC-certificerede og/eller svanemærkede materialer i det omfang som det kan lade sig gøre. Desuden har vi lavet tiltag med bl.a. affaldssortering i mange fraktioner. Hele produktionsflowet er sat i system med dokumentation og planlægning, for netop at påvise vores vilje og interesse for at skabe bæredygtigt byggeri. Netop den 3-delte synergi med at skåne miljøet, bygge bedre og mere klimavenligt træbyggeri og reducere vores belastning på kloden er vores tilgang til bæredygtighed.

Bæredygtighed i vores materialevalg

Vi anvender så vidt muligt altid materialer der er certificerede til at være gode for miljøet. Produktionen af modulerne foregår i træ, og her anvender vi FSC-certificeret træ. Derudover bygger vi også miljøcertificeret med enten Svanemærket eller DGNB-certificering af vores bygninger.

Fakta FSC certificeret træ: Hjælper med at passe på skovene og de mennesker samt dyr der lever der.

Fakta Svanemærket byggeri: Der er krav til certificeret bæredygtigt træ. Svanemærket har ligeledes strenge krav til miljø og sundhedsskadelige stoffer. Der beskytter miljøet, håndværkerne og brugerne. Der er krav om, at affaldet skal kildesorteres på byggepladsen således det bliver muligt at genanvende det.

Skal det byggeriet være DGNB eller Svanemærket? Det afgørende og vigtigste er at tænke og handle bæredygtigt.

Bæredygtige valg og LCA – Vejen til en grønnere fremtid

I vores stræben efter en bæredygtig fremtid er livscyklusanalyse (LCA) blevet et afgørende redskab. LCA er ikke blot en analyse; det er vores kompas mod en mere miljøvenlig verden. Det handler ikke kun om nuet, men også om den verden, vi efterlader til vores børn og kommende generationer

Hvorfor er LCA så vigtig?
  1. Reduktion af miljøpåvirkning: LCA hjælper med at identificere områder i produktionsprocessen eller byggeprojekter, hvor miljøbelastningen er høj. Ved at fokusere på disse områder kan vi reducere vores samlede miljøpåvirkning.
  2. Bæredygtig byggeri: Inden for byggeri er LCA afgørende. Ved at vælge materialer og metoder med lavere miljøpåvirkning kan vi opføre bæredygtige bygninger, der varer i generationer.
  3. Opfyldelse af verdensmål: LCA-initiativer understøtter FN’s Verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktion. Ved at reducere spild, energiforbrug og miljøpåvirkning bidrager vi til en mere bæredygtig produktion og forbrugsmønster.
Vejen fremad: LCA som en bro til bæredygtighed

LCA er ikke bare en teknisk metode; det er en bro, der forbinder vores handliger i dag med en mere bæredygtig fremtid. Ved at tage ansvar for vores valg, nuancerer vi fundamentet for en verden, hvor mennesker og planet kan trives i harmoni. Vores valg skal ikke bare være ansvarlige, men også inspirerende. For hver handlig tæller, og i vores kollektive indsats skaber vi en verden, som vores børn og børnebørn vil være stolte af at arve.