Institutioner

Børneinstitutioner

Børn er forskellige, men ens for alle børn er at de skal færdes i trygge og behagelige fysiske rammer. Børn er af natur nysgerrige, i bevægelse og aktive hele dagen. Derfor er det også vigtigt, at der bygges i gode sunde, naturlige og robuste materialer – det er blot sund fornuft.

Vores stigende mængde af institutioner giver os erfaring, så vi kan bygge de mest optimale bygninger med lokaler, hvor både børn, forældre og pædagoger trives, og hvor der er plads til både læring og leg.

Uddannelsesinstitutioner

Støj og stress i undervisningen? Lærere, som underviser i lokaler med dårlig akustik, trives mindre i jobbet end kollegaer, der underviser i lokaler med bedre akustik. Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø fra 2012. Dårlig akustik skaber også et dårligt læringsmiljø for eleverne. Derfor er det vigtigt for både arbejdsmiljøet og undervisningsmiljøet at indrette undervisningslokaler med god akustik, som bl.a. er kendetegnet ved lav efterklangstid. Netop dette er en af vores fokusområder når vi bygger skoler og uddannelsesinstitutioner.

Ifølge en befolkningsfremskrivnings fra Danmark Statistik 2020, vil antallet af børn i alderen 0 til 8 år stile med hele 15% i Danmark.

Derfor har vi travlt med at bygge institutioner, så der er plads til alle de kommende børn. Vi bygger både vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner og skoler.