Concept Living udvikler nu produktionen med Lean-principper

Concept Living, som er søsterselskab til ABC Pavilloner, blev søsat for tre år siden, Siden er virksomheden kommet rigtig godt fra start med blandt andet flere større boligprojekter. Den store opgavemængde har medført et øget behov for optimering, effektivitet og strømlining i produktionen, og virksomheden har derfor igangsat indretning og planlægning med udgangspunkt i Lean-principperne.

Concept Living udvikler nu produktionen med Lean-principper

Concept Living er specialiseret i permanent præfabrikeret byggeri

Concept Living er specialiseret i permanent præfabrikeret byggeri og har siden sin opstart for tre år siden været totalentreprenør på flere store projekter. Blandt andet har virksomheden stået for at opføre 312 studieboliger og 50 familieboliger.

En god opstart med mange ordrer

Et salg af intet mindre end 312 studieboliger efterfulgt af blandt andet 50 familieboliger og forskellige daginstitutioner. Den midtjyske modulbygger Concept Living, der har produktion i Engesvang, må siges at være kommet godt fra start, siden virksomheden blev etableret for tre år siden. Her har man i de første år især fokuseret på opstart og salg, men i kraft af den stigende opgavemængde med mange nye og store ordrer er tiden nu kommet til næste store udviklingsområde i virksomheden:

– Da Concept Living blev etableret tilbage i 2018, havde vi store ambitioner med med virksomheden. Vores søstervirksomhed ABC Pavilloner sælger primært midlertidige løsning, hvor Concept Living så skulle stå for den permanente del. Og det er utrolig dejligt at se, at ambitionerne omkring det også er blevet indfriet. Vi mærkede hurtigt en efterspørgsel ikke alene på studie- og familieboliger, men også på eksempelvis daginstitutioner, som vores byggeri egner sig godt til, forklarer afdelingsleder i Concept Living, Glenn Nielsen, og fortsætter:

– Det betyder også, at vi nu har et solidt fundament i forhold til at se endnu mere fremad, end vi hidtil har gjort. Her i opstartsårene har vi primært fokuseret på etablering, produktudvikling, salg og tilbudsgivning, og nu er tiden så kommet til, at vi også er klar til næste store skridt, nemlig en fuldstændig optimering af vores produktion, som ikke alene skal komme os til gavn, men også vores kunder.

Gentænkning af produktionen fra A til Å

Concept Living har således brugt starten af 2021 på at gennemgå produktionen fra ende til anden med henblik på optimering ud fra Lean-filosofien. Glenn Nielsen har selv en baggrund som produktionsteknolog og dermed et stort kendskab til implementeringen af Lean-principper. Den viden – kombineret med erfaringerne fra både søsterselskabet og medarbejderne – er netop blevet brugt til at analysere produktionen hele vejen igennem:

– Vi har i starten af året afsat en masser ressourcer til at analysere produktionen for at finde de bedste arbejdsgange og optimeringsmuligheder, så vi fremadrettet har en endnu mere strømlinet produktion. Det har konkret betydet, at vi blandt andet har sikret, at arbejdsstationerne står i den mest optimale rækkefølge med for eksempel lister og finisharbejde i slutningen af produktionen, så mængden af skridt minimeres. Derudover har vi optimeret hver enkelt arbejdsstation endnu mere, forklarer Glenn Nielsen og fortsætter:

– For eksempel har vi købt ind, så der er fast værktøj på hver eneste station, som er mærket op, hvor det skal være. På den måde bruges der ikke unødig tid på enten at lede eller gå efter værktøj. Derudover er gulvene blevet markeret op, så der er faste kørevej og således frie gangarealer, mens der også er lavet tydelige markeringer af, hvor eksempelvis moduler, skraldespande og andet skal placeres. På den måde er det ens hver gang, og vores medarbejdere ved nøjagtigt, hvor de kan finde hvad, og hvordan processen skal forløbe.

Derudover har Concept Living eksempelvis gjort virksomhedens lagersystem med for eksempel befæstningsmidler endnu mere tilgængelig. Mens der også er udarbejdet værktøjsrulleborde samt vendeborde, der kan tages med rundt, så man ikke skal gå flere gange for at fragte det nødvendige værktøj.

Input fra medarbejderne

– Ændringerne bygger i høj grad også på en masse input, som vi har fået fra medarbejderne. De har fremhævet de områder, hvor de ser de største forbedringspotentialer, hvilket vi efterfølgende har beskæftiget os med. Og efter de mange tilpasninger i produktionen fra A til Å er vi nu spændte på at se resultatet af vores arbejde. Vi har netop fået et nyt stort projekt ind, og allerede nu er det i hvert fald tydeligt at mærke, at det ikke har været forgæves, slutter Glenn Nielsen.

Concept Living har produktion ved siden af søstervirksomheden ABC Pavilloner i Engesvang, og derfor har virksomheden således også kunnet trække på mange erfaringer herfra. Vil du høre mere? Læs artiklen fra BygTek her.