Midlertidige moduler til nyt børnehus i Hillerød

Den midtjyske moduvirksomhed Concept Living skal levere 13 præfabrikerede moduler på i alt 700 kvadratmeter indtil den nye institution Herluf Trolles Børnehus i Hillerød står færdigopført. De midlertidige moduler til nyt børnehus skal opføres på baggrund af et kraftigt stigende antal børn i kommunen.

Opbygget på baggrund af befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik

Om blot 15 år vil der ifølge en befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik være 4.629 børn i alderen 0-6 år i Hillerød kommune. Det er en stigning på hele 21 procent i forhold til i dag. Allerede om to år vil der være 91 flere børn at tage hånd om.

For at rumme de mange ekstra børn opfører kommunen derfor nu en stor daginstitution, Herluf Trolles Børnehus, på en grund ved det historiske Trollesminde hovedhus med plads til ca. 150 børnehave- og vuggestuebørn. Indtil det står færdigt i 2022, mangler kommunen dog stadig pladser til det stigende antal børn, som skal passes, og derfor bliver der på nabogrunden nu opført en midlertidig institution.

13 moduler til det midlertidige børnehus

Det er Concept Living, der står for at levere 13 midlertidige moduler til nyt børnehus, som kommer til at udgøre omkring 700 kvadratmeter, og hos Hillerød Kommune ser man frem til , at børnehuset bliver opført:

Vi er en kommune i vækst og får derfor mange nye børn i de kommende år, hvilket er rigtig positivt. Det betyder selvfølgelig også, at vi bliver nødt til at skabe plads i vores dagtilbud – både nu og på sigt – og vi ser derfor frem til samarbejdet med Concept Living, som skal opføre den midlertidige institution, udtaler Lisbeth Werup Steffensen, som er bygherre og projektleder hos Hillerød Kommune.

Erfaring med midlertidige moduler og permanent modulbyggeri

Concept Living har stor erfaring med både midlertidig og permanente moduler til daginstitutioner. Derfor er der også i løsningen taget højde for, at børnehuset har mulighed for at blive permanent på sigt.

Vi har stor erfaring med at opføre præfabrikerede moduler til daginstitutioner rundt omkring i landet. Og vi glæder os derfor til at opføre børnehuset i Hillerød. Erfaringen gør, at vi kan levere en høj kvalitet til en fornuftig pris inden for relativ kort tid. Der går eksempelvis kun 2 måneder fra vi begynder produktionen, til vi kan levere de præfabrikerede moduler, fortæller bygningskonstruktør Simon L Christensen og fortsætter:

En af fordelene ved denne type byggeri er blandt andet, hvis børnetallet ændrer sig og fx stiger i en anden del af kommunen, så kan modulerne flyttes til dette område. Modsat almindelig traditionelt byggeri er løsningen nemlig meget fleksibel, fordi den netop er flytbar og dermed kan flyttes efter behov.

Læs mere om processen og byggeriet af børnehuset her.

Plads til 80 børn

Den midlertidige afdeling af Herluf Trolles Børnehus kommer til at kunne rumme op til 80 børn fordelt på en vuggestue og tre børnehavestuer. Alle stuer indeholder et stort fælles opholdsrum, mindre legerum, toilet og garderober. Derudover rummer bygningen et produktionskøkken, en personaleafdeling, vaskerum, bad samt liggehal og et overdækket udendørsareal, hvor børnene kan sove.

De præfabrikerede moduler bliver produceret hos Concept Livings fabrik i Litauen og bliver klargjort, så de er ca. 90 procent færdige, når de leveres på Trollesminde-byggepladsen i Hillerød. Herefter bliver de gjort helt færdige ved at få de sidste detaljer på plads om eksempelvis elinstallationer og vvs samt facader.

Modulerne til det midlertidige børnehus bliver produceret og opført henover efteråret og skal afleveres ultimo januar, så institutionen er helt klar til at blive taget i brug primo februar 2021. Læs databeskrivelsen her. Du kan læse om det færdige projekt hos Byens Ejendom.