Børnehuset Funder Allé ABC Pavilloner A/S & Concept Living A/S by abc

Modulproducent leverer de første LCA-beregninger til nybygget børnehave

Nye lovkrav trådt i kraft:

Bæredygtige LCA-beregninger til byggerier. Nyt år betyder nye lovkrav om livscyklusanalyser i byggebranchen. Derfor har flere af landets byggevirksomheder på det seneste arbejdet på højtryk for at blive klar. En af dem er modulproducenten Concept Living, som netop med hjælp fra en uvildig part har de første testberegninger klar på en nybygget børnehave, Børnehuset Funder Allé i Silkeborg Kommune. Resultaterne viser en livcyklusværdi, som er hele 39 procent lavere end lovkravet.

Fra årsskiftet trådte nye lovkrav i kraft, hvor nybyggerier på over 1.000 kvadratmeter skal have en CO2-grænseværdi svarende til 12 kilo CO2-ævkilanter per kvadratmeter per år eller derunder. I den forbindelse har flere af landet byggevirksomheder det seneste halve års tid arbejdet på højtryk for at teste deres byggerier og set på, hvor LCA-beregningerne for de konkrete projekter ser ud.

En af dem er modulproducenten Concept Living, som er søstervirksomhed til ABC Pavilloner. Her har man netop fået udarbejde de første testberegninger efter at have bygget og afleveret Børnehuset Funder Allé, som Silkeborg Kommune er bygherre på. Og Livscyklusberegningerne viser en værdi på intet mindre en 7,28 CO2-ækvilanter per kvadratmeter per år. Det er hele 39 procent lavere end lovkravet og således et resultat, der glæder modulproducenten.

“Der er ingen tvivl om, at de nye lovkrav har været en udfordring for mange i byggebranchen inklusive os selv. Men hvor nogen har kæmpet mere med at få deres materialer og metoder skiftet ud, har vi højere grad fokuseret på blot at komme frem til de rigtige beregninger. Vi har nemlig i mange år haft fokus på et lavt CO2-aftryk med gode og genanvendelige materialer. Og fordi alle vores byggerier er opført i træ, vidste vi, at vores tal formentlig ville være gode allerede fra start, fortæller miljøansvarlig i Concept Living, Thomas K. Pedersen, og fortsætter:

“Men derfor er det alligevel til stor glæde for os at få de endelige LCA-beregninger for Børnehuset Funder Allé, som har været vores første, store testprojekt i forhold til at udarbejde beregninger på det. De viser nemlig, at vi performer langt bedre end lovkravene. Hovedårsagen til det er, at vi har meget lidt beton i vores byggerier, men i stedet fokuserer på brugen af træ. Eksempelvis har vi ikke noget terrændæk af beton, som man for det meste har i byggerier.

LCA-beregningen kunne nemt have været bedre

Concept Living har selv stået for beregningerne, som efterfølgende er blevet gennemgået af en af landets største rådgivende arkitekt- og ingeniørvirksomheder og efterfølgende optimeret. Men selvom modulproducenten er mere end tilfreds med tallene, stopper arbejdet ikke her:

Vi har fortsat nogle forbedringspotentialer i vores byggeri, og det er dem, vi skal fokusere på som det næste. Der er ingen tvivl om, at det er – og i endnu højere grad bliver – et konkurrenceparameter, og her er vi glade for dels at vide, at vi allerede gør det godt og dels at vide, hvad der skal til for at forbedre os yderligere. Faktisk kunne resultat for børnehaven også sagtens have været endnu lavere, end det var. Opvarmningskilden spiller nemlig en væsentlig rolle i LCA-beregningen, og da der her bliver brugt fjernvarme i stedet for varmepumpe, som vi også kan levere med, så kunne tallet sagtens have været endnu lavere, slutter Thomas K. Pedersen

Hvad er LCA

Livscyklusanalyse (LCA) er en metode til at vurdere miljøpåvirkningen af et produkt eller en service gennem hele dets livscyklus. Dette inkluderer råvareudvinding, produktion, distribution, brug og bortskaffelse.

CO2-aftryk og LCA

LCA inkluderer beregning af det samlede CO2-aftryk, hvilket betyder mængden af drivhusgasser, et produkt eller en tjeneste udsender i løbet af den levetid. Lavere CO2-aftryk indikerer et mere miljøvenligt produkt eller byggeri.

Vurdering af materialer

LCA vurderer materialer og deres miljømæssige påvirkning. Byggerier med materialer, der har lavt energiforbrug under produktion og forarbejdning, får normalt lavere LCA-resultater.

Optimering af byggerier

Ved hjælp af LCA kan byggerier optimeres ved at identificere områder, hvor miljøpåvirkningen kan reduceres. Dette kan inkludere valg af mere miljøvenlige materialer eller ændringer i byggeprocessen.

Bæredygtighed og fremtidige generationer

LCA er afgørende for bæredygtig byggeri, da det sikrer, at vores beslutninger i dag ikke belaster miljøet for kommende generationer. Det er en central praksis inden for moderne miljøvenligt byggeri.